Үл хөдлөх хөрөнгийн менежмент

  • Үл хөдлөх хөрөнгийн борлуулалтын стратеги, менежмент
  • Үл хөдлөх хөрөнгийн  түрээсийн менежмент , иж бүрэн судалгаа
  • Үл хөдлөх хөрөнгийн маркетингийн багц үйлчилгээ
  • Үл хөдлөх хөрөнгийн засвар, нүүлгэлт, цэвэрлэгээ   

 

Хамтын ажиллагаа

  • Утас

  • +976 88068207, 80208207

  • Галакси Таур, 5003 тоот

  • Хан-Уул дүүрэг, Махатма Ганди гудамж